Langesø golf

Lokalregler

Lokalregler for Langesø golf

1.      Banemarkeringer

Hvide markeringer:                        Out of bounds

Røde markeringer:                         Rødt strafområde

Blå markeringer:                            Areal under reparation

Grøn top:                                      Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2.      Alle afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæl på banen og alle genstande,

som angiver afstande, pæle med klokker, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

3.      Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på

Hul 5 eller strafområdet på Hul 11 må spilleren tage lempelse med et strafslag enten efter Regel 17.1 eller ved at droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3. Droppezonen er teested 45.

 

              Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf.       

 

4.      Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet 
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub og på hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

 

              Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.        

5.      Kodeks for god opførsel – adgangsforbud. I områderne med spilleforbud på hul 1, 2,

5, og 11 er der, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for

fx at hente en bold, eller stå i området for at spille en bold, som ligger uden for området med spilleforbud.

Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 17.1e.

                      – Første overtrædelse: Et strafslag.

– Anden overtrædelse: Den generelle straf (to strafslag, tab af hul)

– Tredje overtrædelse: Diskvalifikation.

 

Godkendt DGU, juni 2023

 

              Information og Ordensregler

        Midlertidige lokalregler bekendtgøres på hjemmesiden og ved opslag i Douglashuset.

        Afstandsmarkeringer i fairway: Røde 100 meter, gule 150 meter og hvide 200 meter til

midt green.

        Sandarealer med øer er Waste Areas, dvs. det generelle område.

        Klokke på 4. hul benyttes, før man går over broen.

        Klokken på 16. hul benyttes, når man forlader green.

        Out of bounds bag green på 16. Hul er forbudt område pga. skydebane.

        River lægges helt ned i bunkeren.