Langesø golf

Lokalregler

1. Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Gult strafområde
Røde markeringer: Rødt strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Alle afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæl på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.

3. Kodeks for god opførsel – adgangsforbud. I områderne med spilleforbud på hul 1, 2, 5, 11 og 14 er der, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for fx. at hente en bold eller spille en bold, som ligger uden for området ved at stå i strafområdet med spille- og adgangsforbud. Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 17.1e.
Straf for overtrædelse af lokalreglen:
– første overtrædelse: et strafslag
– anden overtrædelse: den generelle straf (to strafslag)
– tredje overtrædelse: diskvalifikation

4. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 11, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1e eller ved at droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

5. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 11, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold i droppezonen. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:
1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
2. findes i strafområdet.

Straf for overtrædelse af en lokalregel hvis ikke andet er nævnt: Den generelle straf.

Midlertidige lokale regler bekendtgøres på hjemmesiden og ved opslag i Douglashuset.

INFORMATION OG ORDENSREGLER
• Afstandsmarkeringer i fairway: røde 100 meter, gule 150 meter og hvide 200 meter til
midt green.
• Flagplaceringer: Gult flag under flaget indikerer pindens placering på green. Højt viser
pind i bagkant, lavt i forkant.
• Sandarealer med øer er Waste Areas, dvs. det generelle område.
• Klokken på 16. hul SKAL bruges, når man forlader green.
• Out of bounds bag green på 16. hul er forbudt område pga. skydebane.
• River lægges helt ned i bunkeren.