Privatlivspolitik

Langesø Golf A/S modtager ved indmeldelse af golfere de nødvendige data for at kunne være en aktiv golfer i Langesø Golf A/S samt for at være medlem under Dansk Golf Union, de opsamlede data bruges kun i forbindelse med dette formål. Vi videresælger aldrig dine data, af formål kan nævnes:

– Ansøgning/bestilling af medlemskab af DGU herunder også bestilling af DGU-kort.

– Kontakt til dig om relevante forhold for golfspillere.

– Turneringsplanlægning og afvikling.

– Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen.

– Tilsendelse af post og mails om relevante forhold omkring medlemskabet.

– Udstedelse og fremsendelse af faktura for medlemskab.

– Udsendelse af nyhedsmails – kan fravælges.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”alm. persondataoplysninger” i form af registrerings-og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadr., samt golfrelaterede oplysninger.

Langesø Golf A/S er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikre at disse behandles jfr. lovgivningen herom, retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningen i persondataforordningens art. 6, stk.1.

Deling af dine persondata

Dine data bliver i forbindelse med medlemskab delt med DGU som også er dataansvarlig for disse data og deres behandling heraf – link til DGUs privatlivspolitik findes her.

Dine data bliver delt/behandlet af golfbox der som databehandler sikre det administrative omkring dine data, tidbookninger på både egen og andre baner mm. – sikkerheden omkring dette sikret via databehandleraftale.

Deling af data sker også med politiet ved evt. ansøgning om børneattest samt med offentlige myndigheder når dette er påkrævet ved lov.

Deling kan også forekomme med andre golfspillere der modtager lister med kontaktpersoner på eksempelvis deltagere i turneringer, deltagere på kursus mm.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, hvis du ønsker at gøre brug af disse, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I forbindelse med ophør af medlemskab af Langesø Golf vil alle oplysninger om dig blive slettet og makuleret, dog skal du være opmærksom på at DGU kan bibeholde noget data jfr. deres privatlivspolitik – link til DGU´s privatlivspolitik findes her.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi opdatere denne privatlivspolitik, hvis der sker ændring i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændring vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.