Lokal regler for Langesø golf

Lokal regler

Langesø

1. Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel Vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
Røde pæle med grøn top: Miljøfølsomt område med spille – og adgangsforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Bolde i miljøfølsomme områder må ikke spilles, og området må ikke betrædes.
Fremgangsmåde som beskrevet i Golfreglerne fra 2016 side 131 og 132, droppereglerne
følger pælens øvrige farve.

3. Afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæl er ikke flytbare forhindringer.
Regel 24-2.

4. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold som ikke
er fundet, er i vandhazarden på 11. Hul, må spilleren:
I.      Gå frem efter Regel 26-1, eller.
II.     Som yderligere mulighed, med et staffeslag, droppe en bold i dropzonen.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALEREGLERNE: HULSPIL, TAB AF HUL – SLAGSPIL, 2
STRAFFESLAG.

6. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en
afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive
eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.)
er dette et brud på Regel 14-3.

7. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller
boldmarkeringsmærket uforsætlig flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller
nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne
18-2, 18-3 og 20-1.

Midlertidige lokale regler bekendtgøres på hjemmesiden og ved opslag i Douglashuset.

INFORMATION OG ORDENSREGLER

  • Afstandsmarkeringer i fairway: røde 100 meter, gule 150 meter og hvide 200meter til
    midt green.
  • Flagplaceringer: Gult flag under flaget indikerer pindens placering på green. Højt viser
    pind i bagkant, lavt i forkant.
  • Sandarealer m ed øer er Waste Areas, dvs. Areal Through the green.
  • Klokken på 16. hul SKAL bruges, når man forlader green.
  • Out og bounds bag green på 16. hul, er forbudt område pga. skydebane.
  • River lægges helt ned i bunkeren.