Begynder

Begynder

Langesø Golf

FAQ

Hvad er prisen for et prøvemedlemskab ?

Prisen for et prøvemedlemskab er 500kr. for 2 måneder.

Hvad er en karpe – og hvad er onsdagskarperne ?

I andre foreninger inden for golfsportens verden er udtrykket for begynder bedre kendt som ”kanin”, men da der er mange karper/kaniner, betyder det i golfsporten, at man ligger i et handicap mellem 72 og 36. Når man når ned i handicap 36, kaldes man handicapspiller. Vi arrangerer karpeturneringer om onsdagen og kl. 13:00 og kl. 17:00. Vi vil gerne opfordre dig til, at du deltager så meget som muligt i karpe-turneringerne, hvor der vil være handicapspillere, der er parate til at hjælpe dig godt i gang med golfspillet, så regler og etik bliver lært på en sjov måde. Samtidig lærer du mange af klubbens øvrige medlemmer at kende.

Hvad giver et prøvemedlemskab ret til ? 

 • Frit spil på par 3 banen (parkbanen).
 • Frit brug af alle faciliteterne: driving range, puttinggreen og indspilsgreen.
 • Frit spil på Himalaya green.
 • Uddannelsesforløb.

Hvordan bestiller man tee-time ?

Når du har opnået adgang til frit spil på Mesterskabsbanen, skal du altid bestille tid forinden. Det kan du gøre på flere måder. Du kan gå på Golfbox´s hjemmeside på www.golf.dk eller du kan bestille tid på info-skærmen på 1. sal i Douglashuset. Du kan også udskriver scorekort gennem info-skærmen. Det er bedst at være 3 eller 4 spillere, der går ud på den samme tid – og du skal ikke holde dig tilbage for at melde dig på en tid, der er booket af 1 eller 2 af de lidt mere garvede handicapspillere.

Uddannelsesforløb

Hvis du ikke tidligere har spillet golf, tilbyder vi dig et uddannelsesforløb, der fører frem til et DGU-kort. Vores dygtige trænere og mentorer står parat til at hjælpe dig godt på vej. Forløbet består af følgende:

 1. Tildeling af mentor
 2. Holdtræning i ”Klub 45”
 3. Spil på Pay & Play banen fra hcp. 72 til hcp. 54
 4. Information og regelundervisning
 5. Deltagelse i ”Onsdagskarperne”


Ad 1:
Du får tildelt en mentor som hjælper dig i gang i klubben.

Ad 2:
”Klub 45” er betegnelsen for den gruppe af medlemmer, der ligger i handicap mellem 45 og 72. Træningen foregår tirsdag kl.17-18 og lørdag kl.11-12. Du opfordres til at deltage så meget som muligt i disse træningslektioner, hvor du møder golfspillere med de samme spilmæssige udfordringer, som du selv har.

Ad 3:
Du starter som nybegynder i hcp. 72, og du har mulighed for at spille dig ned til hcp. 54 på par3 banen, Langesø Slot Parkbane. Alternativt at spille dig ned på mesterskabsbanen ifølge med din mentor eller en handicapspiller. Scorekort til parkbanen kan du printe ud via touch-skærmen i Douglashuset. Husk at vælg Langesø Slot Parkbane.

Ad 4:
Du kan tilmelde dig regelundervisningen, der foregår enten 2 aftener på hverdage eller en weekend. Se nærmere herom på hjemmesiden

Ad 5:
Deltagelse i karpeturnering om onsdagen.

Hvordan udskriver man et scorekort ?

Scorekort udskrives på infoskærmen i Douglashuset. System giver dig automatisk det antal ekstra slag, som dit handicap berettiger dig til – dit såkaldte spillerhcp. De ekstra slag lægges til det tal, hullet er sat til, f.eks. et par-3-hul, et par-4 hul eller et par-5 hul. På basis af det samlede antal slag til rådighed udregnes de points, du får, når hullet er spillet færdigt. I praksis betyder det, at jo højere handicap, du har, jo flere slag har du til at få bolden i hul.

Handicap og teested ?

 • Fra hcp. 72 til 54: Spil på par-3 banen Langesø Slot Pay & Play (over ved Slottet)
 • Fra hcp. 54 til 45: Der spilles fra kanten af fairway på 18 huls banen, Langesø Slot Mesterskabsbane.
 • Fra hcp. 45 til 36: frit valg af tee-sted i samråd med Karpementorerne.
 • Fra hcp. 36: du er nu handicap-spiller, og du har ret til at komme ud på andre baner.

Vigtige informationer

 • Leje af bag-skab: Der er mulighed for at leje et bagskab i klubben til dit golfudstyr. Bagskab bestilles på langesoegolf@gmail.com
 • Vær opmærksom på, om du har en forsikring, der dækker dit udstyr her.
 • Nedskrivning af handicap: Vi henstiller, at alle sammen med deres markør selv indtaster de scores, der ligger til grund for justeringen. Dette kan gøres på info-skærmen på 1. sal i Douglashuset eller via golf.dk.

Team

Begynderudvalget

Benny Simonsen

Formand

29 45 08 01

Preben Foldager

Regelundervisning

20 28 45 37